บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
เพิ่มเติม! ผลประโยชน์ทันตกรรมสามารถให้เครดิตได้
(ขูด อุด ถอน เท่านั้น)
เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลต้องตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบ Web Claim ทุกครั้ง